Polski
  normal version   contrast version
HOMEPAGE / O PROJEKCIE


O projekcie

W 2011 roku, w stulecie istnienia Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem jest stworzenie Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych. Dokumentuje ono i udostępnia wiedzę o polskim drzeworytnictwie ludowym. Dla profesjonalistów jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń. Dla innych odbiorców tworzy przestrzeń edukacji i zabawy oraz pole twórczej inwencji. Jesteśmy bowiem przekonani, że drzeworyty ludowe stanowiąc wybitne, choć wciąż mało znane świadectwo kultury, posiadają moc inspirującą wrażliwość współczesnego człowieka.

Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzebę uzupełniania i upowszechniania pogłębionej wiedzy o obiektach rozproszonych i dotąd mało poznanych. Mamy nadzieję, że dzięki prowadzonym badaniom odkryte zostaną kolejne, nieznane dotąd zabytki. Nowe narzędzie ułatwi współpracę między instytucjami i osobami zajmującymi się dokumentacją, ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy przekonani, że pierwszy portal poświęcony polskiemu drzeworytnictwu ludowemu, wyposażony w dwujęzyczny interfejs, pozwoli włączyć dane o polskich drzeworytach do szerokiego obiegu kultury.

Zapraszamy do skorzystania z bazy danych, która zapewnia dostęp do informacji o polskich drzeworytach ludowych, przechowywanych w zbiorach publicznych, kościelnych i prywatnych. Oprócz danych dotyczących poszczególnych obiektów użytkownik znajdzie w niej bogaty materiał ilustracyjny. Interaktywna mapa pozwoli mu na uchwycenie skali i zasięgu zjawiska.

WMDL prezentuje wirtualne wystawy i zaprasza użytkowników do samodzielnego tworzenia własnych galerii. Tworzy obszary działań artystycznych odwołujących się do technik drzeworytniczych. Udostępnia materiały edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców.

W pierwszym etapie realizacji projektu, do końca 2011 roku, w bazie danych znalazły się informacje o dwustu trzydziestu odbitkach i klockach drzeworytniczych z kilku kolekcji z terenu Polski południowo-wschodniej. W następnych latach trwania projektu portal zgromadził dane o zbiorach grafiki ludowej w kolejnych muzeach, archiwach i bibliotekach w Polsce. W roku 2013 roku w bazie znalazło się sto czterdzieści jeden grafik z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Do zakończenia prac nad czwartym etapem projektu w 2014 roku w bazie znajdą się informacje o około 1200 drzeworytach ludowych.

ZESPÓŁ

Koncepcja projektu
Beata Skoczeń-Marchewka

Opracowanie merytoryczne
Grzegorz Graff
Justyna Masłowiec
Grażyna Mosio
Beata Skoczeń-Marchewka

dr Piotr Michura – opieka artystyczna (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Realizacja projektu
Magdalena Dolińska (2012-2013)
Grzegorz Graff
Anna Grochal (do 2014)
Justyna Masłowiec
Grażyna Mosio
Dorota Niczke (do 2012)
Izabela Okręglicka (do 2012)
Beata Skoczeń-Marchewka
Marcin Wąsik – fotografia
Anna Woźny (do 2014)

Bożena Bieńkowska – kontrola zarządcza nad realizacją projektu

dr Agnieszka Seidel-Grzesińska – konsultacje z zakresu historii sztuki i formatu MIDAS (Uniwersytet Wrocławski)

Jakub Ławniczak – konsultacje z zakresu wdrożenie programu Midas-Browser (Arch-Info, Wrocław)

Jan Tomaszewski – konsultacje z zakresu bazy danych (2011)