Polski
  normal version   contrast version
STRONA GŁÓWNA / MEDIATEKA / MUZEUM ETNOGRAFICZNE 100 I PÓŁ

Muzeum Etnograficzne 100 i pół


Film animowany Muzeum Etnograficzne 100 i pół ukazuje Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie w jubileuszowym roku 2011. Trzyminutowa opowieść skupia się na projektach badawczych – opisywaniu świata, tworzeniu kolekcji, poszukiwaniu wiedzy o zabytkach. Wspomina między innymi o początkach pracy nad portalem www.drzeworyty.eu. Autorką animacji jest Magdalena Syboń. Twórcą muzyki – Piotr Bukowski.